OGŁOSZENIE o zmianie statutu INFINITAS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z dnia 1 kwietnia 2021 roku - AgioFunds