Ogłoszenie o zmianie statutu INFINITAS FIZ AN 16.07.2021 r. - AgioFunds