Ogłoszenie o zmianie Statutu IMONE FIZ AN z dnia 15.11.2019 r. - AgioFunds