Ogłoszenie o zmianie statutu IMONE FIZ AN 30.09.2021 r. - AgioFunds