Ogłoszenie o zmianie statutu IMONE FIZ AN 19.07.2021 r. - AgioFunds