Ogłoszenie o zmianie statutu ICON CAPITAL FIZ AN z dnia 29.06.2018 r. - AgioFunds