Ogłoszenie o zmianie Statutu HERMES CAPITAL FIZ z dnia 29.01.2020 - AgioFunds