Ogłoszenie o zmianie statutu HERMES CAPITAL FIZ z dnia 23.09.2020 r. - AgioFunds