Ogłoszenie o zmianie Statutu HERMES CAPITAL FIZ z dnia 13.03.2020 - AgioFunds