Ogłoszenie o zmianie statutu HANSON FIZAN z 30.07.2020 r. - AgioFunds