Ogłoszenie o zmianie Statutu GROS INVESTMENT FIZ AN z dnia 21.03.2019 r. - AgioFunds