Ogłoszenie o zmianie Statutu GROS INVESTMENT FIZ AN z dnia 07.12.2018 r. - AgioFunds