Ogłoszenie o zmianie Statutu GROS INVESTMENT FIZ AN z dnia 27.04.2017r. - AgioFunds