Ogłoszenie o zmianie Statutu GREEN WORLD FIZ AN z dnia 15.07.2021r. - AgioFunds