Ogłoszenie o zmianie Statutu GREEN WORLD FIZ AN z dnia 14.11.2019 - AgioFunds