Ogłoszenie o zmianie Statutu GREEN WORLD FIZ AN z dnia 12.10.2020 - AgioFunds