Ogłoszenie o zmianie Statutu GREEN WORLD FIZ AN z dnia 03.01.2020 - AgioFunds