Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN - AgioFunds