Ogłoszenie o zmianie statutu GPV I FIZ AN z dnia 31.12.2020 r. - AgioFunds