Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 27.10.2022 r. - AgioFunds