Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 26.08.2022 r. - AgioFunds