Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 25.11.2022 r. - AgioFunds