Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 17.03.2023 r. - AgioFunds