Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 10.05.2023 r. - AgioFunds