Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 04.01.2022 r. - AgioFunds