Ogłoszenie o zmianie Statutu GMK FIZ AN z dnia 07.12.2016 r. - AgioFunds