Ogłoszenie o zmianie Statutu GMK FIZ AN z dnia 03.12.2016 r. - AgioFunds