Ogłoszenie o zmianie statutu GMK FIZ AN z dnia 01.08.2017 r. - AgioFunds