Ogłoszenie o zmianie Statutu Galanthus Capital FIZ AN - AgioFunds