Ogłoszenie o zmianie statutu GALANTHUS CAPITAL FIZ AN z dnia 27.09.2018 r. - AgioFunds