Ogłoszenie o zmianie statutu GALANTHUS CAPITAL FIZ AN z dnia 25.08.2021 r. - AgioFunds