Ogłoszenie o zmianie statutu GALANTHUS CAPITAL FIZ AN z dnia 19.12.2018 r. - AgioFunds