Ogłoszenie o zmianie statutu GALANTHUS CAPITAL FIZ AN z dnia 17.12.2019 r. - AgioFunds