Ogłoszenie o zmianie statutu GALANTHUS CAPITAL FIZ AN z dnia 11.10.2021 r. - AgioFunds