Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 29.06.2016 r. - AgioFunds