Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ z dnia 28.08.2012 r. - AgioFunds