Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO EGB NS FIZ z dnia 25.05.2016 r. - AgioFunds