Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO EGB NS FIZ z dnia 25.04.2016 r. - AgioFunds