Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ z dnia 20.01.2015 r. - AgioFunds