Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO RB FIZ z dnia 12.08.2016 r. - AgioFunds