Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO EGB NS FIZ z dnia 10.07.2015 r. - AgioFunds