Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Opportunity FIZ z dnia 08.02.2014 r. - AgioFunds