Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 07.04.2014 r. - AgioFunds