Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ z dnia 07.04.2014 r. - AgioFunds