Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO OPPORTUNITY FIZ z dnia 07.01.2015 r. - AgioFunds