Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 06.02.2015 r. - AgioFunds