Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Market Neutral FIZ z dnia 05.02.2015 r. - AgioFunds