Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Nieruchomości Komercyjnych FIZ z dnia 05.02.2015 r. - AgioFunds