Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 03.01.2014 r. - AgioFunds