Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ z dnia 02.10.2012 r. - AgioFunds